Kompensation ved flyrejser

Hvad gør du hvis dit fly bliver aflyst? Hvad har du krav på når flyet bliver forsinket, og hvor kan du søge hjælp? Mange flyrejsende har ikke kendskab til deres rettigheder, når deres fly bliver forsinket eller aflyst. Du har dog flere rettigheder som rejsenede, som du kan få glæde af, når du er ude og flyve. Så hold dig opdateret, så du er klar hvis uheldet skulle være ude, og flyet bliver aflyst.

Hvad gør du når flyet bliver aflyst eller forsinket?

cancelledUanset om du står i Københavns lufthavn, på Mallorca eller i New York, er det ubehageligt når ens fly bliver aflyst. Det ødelægger den gode feriestemning når man får at vide, at det desværre ikke er muligt at komme af sted eller hjem den givne dag, og at I derfor bliver nødt til at vente til i morgen. Spørgsmålene hober sig op når man som flypassagerer bliver udsat for denne situation, og det er derfor vigtigt at have styr på sine rettigheder.

Hvis flyet er aflyst har flyselskabet pligt til at hjælp dig. Flyselskabet skal tilbyde dig følgende:
• Give dig penge tilbage inden 7 dage og eventuelt sørge for returflyvning til første afgangssted.
• Omlægge din rejse ved førstgivne lejlighed til det endelige bestemmelsessted.
• Omlægge din rejse til endelige bestemmelsessted en senere dato, hvis du ønsker det og hvis der er ledige pladser.

Retten til kompensation følger af EU’s forordning om flypassagerers rettigheder, som ligger på nettet, hvis du har lyst til at læse den. Forordningen sikrer dig kompensation hvis dit fly bliver aflyst, forsinket mere end 3 timer eller hvis du bliver nægtet boarding. Kompensationen er et fast beløb, som er på 250-600 euro (svarer til 930-4.500 kr.). Hvor stor kompensationen er, er afhængigt af blandt andet rejsens længde.

Hvad du mere har krav på

Ud over at få kompensation for din flyrejse, skal flyselskabet ligeledes sørge for, at din ventetid ikke bliver alt for dyr. Dette betyder blandt andet, at flyselskabet skal sørge for mad og drikke i ventetiden. Derudover skal du have mulighed for at kontakte din familie eller venner, som kunne forvente jeres ankomst. Flyselskabet skal her give dig mulighed for at ringe, sende en e-mail eller en fax.
Er det ikke muligt for flyselskabet at finde en flyrejse samme dag, og betyder det, at du først kan komme af sted dagen efter (eller i værste tilfælde endnu senere), skal flyselskabet betale for overnatning samt transport til og fra et hotel, så I har et sted at sove mens I venter. Er der omkostninger i forbindelse med overførsel eller reservation i anden lufthavn, som skyldes forsinkelsen eller aflysningen, skal flyselskabet ligeledes dække disse.

Har du krav på kompensation?

Ovenstående rettigheder kommer fra EU, og gælder for dig, som rejser fra en lufthavn i en medlemsstat i EU (eksempelvis Danmark, Spanien eller England). Du kan ligeledes gøre reglerne gældende, hvis du rejser fra et tredjeland, og hvor bestemmelsesstedet er en medlemsstat inde for EU. Altså gælder reglerne også hvis du rejser fra eksempelvis Kina eller USA til Danmark. Her er det dog et krav, at det flyselskab du flyver med er europæisk (deres licens er udstedt i et EU-land). Flyver du derfor fra USA til Danmark med Delta Air Lines, kan du ikke få kompensation efter forordningens regler, hvis flyet er aflyst eller forsinket.

Du kan ikke kræve kompensation når…

forsinketHvis flyselskaberne på forhånd kan forudse, at et fly vil blive aflyst, kan de mindske skaderne ved at kontakte dig på forhånd. Sker dette inde for 2 uger, har du ikke krav på kompensation. Du kan altså ikke søge kompensation, hvis flyselskabet kontakter dig senest to uger inden afrejse, og oplyser dig om forsinkelsen eller aflysningen. Derudover kan du ikke søge kompensation hvis flyselskabet mindst to uger før tilbyder omlægning af din rejse, så længe at du ikke skal af sted mere end en-to timer før end normalt, og at du ikke er fremme mere end to-fire timer senere end oprindeligt planlagt.
Det er flyselskabet der har bevisbyrden for, at du er blevet kontaktet senest to uger inden afrejse.

Skyldes aflysning usædvanlige omstændigheder såsom uvejr, strejke eller andet, har du ligeledes ikke krav på kompensation.

Posted in flyrejse

Annonce: